Kancelaria Adwokacka Łódź

Kancelaria adwokacka Łódź
Szanowni Państwo

Prawo to skomplikowana dziedzina. Jenak, niejednokrotnie, ma się z nią do czynienia. Niezrozumiałe normy prawne, kodeksy, ustawy i akty potrafią spędzić sen z oczu. Nasza Kancelaria Adwokacka pomoże Państwu poruszać się w gąszczu zawiłości prawnych.

Nasza Kancelaria Adwokacka Łódź od lat świadczy zróżnicowane usługi, zapewniając kompleksową obsługę prawną zarówno dla firm jak i dla klientów indywidualnych. Naszym nadrzędnym celem jest jak najlepsze reprezentowanie interesów naszego klienta. Możemy to osiągnąć dzięki wypracowanemu przez lata działalności etosowi pracy adwokackiej oraz bogatemu i kompleksowemu doświadczeniu z wielu dziedzin prawa.

Siłą danej firmy są jej pracownicy, dlatego też dobraliśmy zespół ludzi posiadający bogate doświadczenie w danej dziedzinie prawa. Dzięki specjalistom z różnych dziedzin, możemy zapewnić Państwu kompleksową obsługę i fachowe porady prawne.

Nasi prawnicy rozpatrują każdą sprawę indywidualnie i profesjonalnie. Oferujemy najwyższą jakość usług prawniczych. Wyróżnia nas sprawność i skuteczność działań. Kierujemy się rzetelnością oraz dobrem i interesem naszych Klientów. Zapewniamy podjęcie działań, które doprowadzą do efektywnego i satysfakcjonującego rozwiązania sprawy.

Nieustannie dążymy do powiększania oferty naszych usług. Dzięki temu możemy świadczyć porady prawne z wielu dziedzin. W tej chwili Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną z następujących dziedzin:

 • doradztwo podatkowe –  prawo podatkowe jest bardzo zawiłe, ale nasza kancelaria adwokacka łódź oferuje kompleksowe, konsultacje i pomoc prawną: przygotowanie i reprezentacja prawna w sprawach podatkowych, w trakcie kontroli podatkowej, wydawanie opinii z zakresu spraw fiskalnych, ponadto prowadzenie w imieniu Klienta ksiąg podatkowych i innych ewidencji oraz sporządzanie zeznań, deklaracji innych dokumentów związanych z prawem podatkowym;
 • prawo rodzinne i opiekuńcze – pomoc prawna w sprawach rodzinnych, rozwody, separacje, sprawy o ustalenie podziału majątku, adopcje, sprawy o ustalenie opieki nad małoletnimi, ustalanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, podział obowiązków rodzicielskich, ograniczenia praw rodzicielskich, alimenty, przygotowanie dokumentów o rozdzielności majątkowej, regulacja wszystkich spraw dotyczących stosunków prawnych w rodzinie;
 • prawo finansowe – konsultacje prawne i reprezentacja prawna przed instytucjami bankowymi i fiskalnymi, profesjonalne doradztwo z zakresu prawa wekslowego i dewizowego, egzekucje majątkowe, fachowe porady z zakresu pożyczek, kredytów finansowych, operacji finansowych, umów, gwarancji bankowych itp.;
 • prawo spadkowe – porady i przygotowanie testamentów oraz innych zapisów związanych z postępowaniem o spadki i darowizny, przygotowanie dokumentacji i pomoc prawna w zakresie ustalania nabycia spadku, podziału masy spadkowej oraz w zakresie dochodzenia roszczeń o zachowek; porady z zakresu opodatkowania spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkodawcy;
 • postępowania i prawo cywilne – pełna reprezentacja prawna z zakresu prawa cywilnego, w tym m. in. sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych, przetargi publiczne, prawa autorskie, odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, sprawy i porady z dziedziny własności, podziału i zniesienia współwłasności;
 • prawo pracy – porady prawne i pomoc w zakresie przygotowania umów o stosunek do pracy, prowadzenie spraw związanych z prawem pracy – urlopy, czas pracy, godziny nadliczbowe, wypadki przy pracy, mobbing, BHP, zwolnienia grupowe oraz porady z zakresu wszystkich dziedzin omówionych w Kodeksie Pracy;
 • prawo gospodarcze – konsultacje prawne dla podmiotów gospodarczych, sporządzanie i
  weryfikacja dokumentacji dla urzędów, sprawy upadłościowe, kodeks spółek handlowych, ordynacja podatkowa, zakładanie działalności gospodarczej, fachowe udzielanie informacji gospodarczych, szeroko rozumiana obsługa prawna związana z działalnością firm i przedsiębiorstw;
 • prawo zamówień publicznych – pomoc w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji dla przetargów i negocjacji, konsultacje prawne związane z wykonywaniem zmówień publicznych – zasady udzielania zamówień publicznych, zasady ogłaszania zamówień publicznych, przebieg postępowania konkursowego;
 • prawo międzynarodowe – sporządzanie umów i dokumentacji zgodnej z prawem zagranicznym, reprezentacja prawna w kontaktach z zagranicznymi podmiotami, fachowe porady z zakresu zagadnień prawa międzynarodowego, prawo Unii Europejskiej, prawo WTO, prawo zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych, pomoc w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych;
 • prawo administracyjne – reprezentacja adwokacka przed sądami administracyjnymi, sporządzanie pism administracyjno-prawnych, badanie i regulowanie stanu prawnego, uzyskiwanie pozwoleń na budowy i inwestycje, uzyskiwanie pozwoleń na pracę oraz kart stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, porady i opinie z zakresu prawa administracyjnego;
 • prawo handlowe – opracowywanie analiz, wniosków i dokumentacji z poświęconej działalności podmiotów gospodarczych, jak również czynne doradztwo na posiedzeniach spółek, Kodeks spółek handlowych, fundusze inwestycyjne, towarzystwa emerytalne, spółki giełdowe, papiery wartościowe, zakładanie i przekształcanie spółek, koncesje i zezwolenia z zakresu spraw gospodarczych;
 • prawo karne – sporządzanie dokumentacji i wniosków procesowych dla postępowań karnych, reprezentacja procesowa podczas postępowania przygotowawczego jak i sądowego; doradztwo przed wszczęciem postępowania karnego, opieka w trakcie (obrona aktywna), doradztwo w zakresie sporządzania zawiadamiań o popełnieniu przestępstwa, apelacje, kasacje, pomoc w sporządzaniu pism procesowych, aktów oskarżeń oraz zażaleń;

Stale poszerzamy naszą wiedzę zdobywając nowe doświadczenie tak, byśmy mogli Państwu zapewnić jak najlepszą opiekę prawną. Gwarantujemy Państwu profesjonalizm usług, rzetelność, doświadczenie oraz efektywne finalizowanie spraw.

Zapraszamy do skorzystania pomocy prawnej jaką oferuje Kancelaria Adwokacka Łódź. Z nami prawo nie jest straszne!